vpnMentor is proudly unbiased; the information here is unaffected by the commissions we get when a purchase is made using some of our links. We take pride in the fact that, although Cyberghost, Zenmate and Private Internet Access are owned by our parent company, we nevertheless, examine all our products according to the same strict evaluation standards
 

CyberGhost VPN vs
Hotspot Shield vs
2021

หลังจากที่ได้เปรียบเทียบ VPN เหล่านี้ เราได้ผู้ชนะแล้ว!

 
 

VPN ใดที่ดีกว่ากัน?

แคธเธอรีน แอบเบธ
แคธเธอรีน แอบเบธ
นักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์

ผู้ให้บริการ VPN ทั้งสองรายนี้มีความแตกต่างกันมากกว่าผู้ให้บริการบางราย อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานต่างก็กังวลกับประเทศที่ตั้งของผู้ให้บริการทั้งสองนี้ Hotspot Shield ไม่ได้เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด ส่วน Cyberghost (ก่อนหน้านี้อยู่ในโรมาเนีย) ได้ถูกซื้อโดยบริษัทสัญชาติอิสราเอล จึงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นมิตรของประเทศนี้ที่มีต่อ VPNs อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ได้ถูกทำให้เบาลงโดยการเปิดเผยของบริษัท บริษัททั้งสองต่างก็ให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ 5 เครื่องพร้อมกัน แต่ Hotspot Shield มีเซิฟเวอร์อยู่ในพื้นที่ที่มากกว่า ส่วน Cyberghost มีจำนวนเซิฟเวอร์จริงมากกว่า Hotspot Shield อยู่ประมาณ 4 เท่า นอกจากนี้ Cyberghost ยังสามารถเอาชนะ Hotspot Shield ในด้านบริการช่วยเหลือลูกค้าโดยมีตัวเลือกการช่วยเหลือผ่านทางแชทและมีอัตราการตอบคำถามลูกค้าที่ดีกว่า ผู้ให้บริการทั้งสองมีบริการฟรีและรับชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและเดบิต; อย่างไรก็ตามมีเพียงแค่ Cyberghost ที่รับชำระเงินด้วย bitcoin ในปัจจุบันเรายังไม่สามารถยืนยันถึงความเสถียรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ แต่ Cyberghost มีความเร็วที่มากกว่าและสามารถเข้าถึง Netflix และใช้งาน torrent ได้

 

รีวิว

 

ราคา

 

 VPN ที่ดีที่สุดตามหมวดหมู่

 

 สิ่งที่สำคัญที่สุด

แคธเธอรีน แอบเบธ
แคธเธอรีน แอบเบธ
นักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ผู้ชนะ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ »
www.cyberghostvpn.com
ดูแพลนและราคา

ถึงแม้ว่าบริษัททั้งสองจะดีเยี่ยม แต่ Cyberghost ก็เป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนในด้านความเร็ว ความเสถียร และความปลอดภัย ผู้ให้บริการทั้งสองต่างก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก แต่มีเพียงแค่ Cyberghost ที่มี kill switch และมีการยืนยันว่าข้อมูลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดคือการที่ Hotspot Shield ได้กล่าวไว้ว่าจะมีการเก็บบันทึกไว้บางส่วนเท่านั้น แต่ผู้ให้บริการทั้งสองต่างก็ไม่มีนโยบายคืนเงินภายใน 30 วัน ซึ่งจริง ๆ แล้วคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับ Cyberghost การที่เป็นผู้ชนะเนื่องจากพวกเขาสามารถรองรับ Netflix, มีการช่วยเหลือผ่านทางแชท, และมีแพ็คเกจที่คุ้มค่า

Interestingly, if you compare CyberGhost VPN with VPNinja, which is our top ranked vpn, you'll see that CyberGhost VPN can learn a lot from VPNinja. Compare CyberGhost VPN with VPNinja