คำอธิบายเกี่ยวกับปัญหา


WebRTC เป็นโปรโตคอลที่ใช้ JavaScript และสามารถทำให้ IP address จริงของคุณรั่วไหลได้จาก VPN หรือ Tor Browser เครื่องมือนี้จะช่วยตรวจสอบว่าคุณมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการรั่วไหลของ WebRTC IP หรือไม่