การขโมยข้อมูลส่วนตัวเป็นปัญหาร้ายแรงที่คนจำนวนมากทั่วโลกต้องเผชิญและปัญหานี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการซื้อสินค้า...