ICO คืออะไร? Initial Coin Offering (ICO) เป็นทางเลือกในการ crowdfunding ที่ยังไม่ได้มีการร่างกฎหมายมารองรับ โดยเกิดขึ้นมาจากสกุลเงินคริปโตที...