พวกเราจัดอันดับผู้ให้บริการตามการทดสอบและการค้นคว้าอย่างเข้มงวด แต่ก็จะมีการคำนึงถึงความคิดเห็นของคุณและค่าคอมมิชชั่นจากผู้ให้บริการด้วย ผู้ให้บริการบางรายนั้นจะมีบริษัทแม่แห่งเดียวกันกับพวกเรา
เรียนรู้เพิ่มเติม
vpnMentor ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบบริการ VPN และวิจารณ์ด้านความเป็นส่วนตัว ในวันนี้ทีมนักวิจัย นักเขียนและบรรณาธิการด้านความปลอดภัยอินเตอร์เน็ตของเราหลายร้อยคนยังคงช่วยเหลือผู้อ่านต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางออนไลน์โดยร่วมมือกับ Kape Technologies PLC ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access และ Intego ซึ่งอาจได้รับการวิจารณ์บนเว็บไซต์นี้ บทวิจารณ์ที่เผยแพร่บน vpnMentor เชื่อว่ามีความถูกต้อง ณ วันที่เผยแพร่แต่ละบทความและเขียนขึ้นตามมาตรฐานการตรวจสอบที่เข้มงวดของเรา ซึ่งจัดลำดับความสำคัญของการตรวจสอบผู้ตรวจสอบอย่างมืออาชีพและซื่อสัตย์ โดยคำนึงถึงความสามารถทางเทคนิคและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ร่วมกับมูลค่าทางการค้าสำหรับผู้ใช้ การจัดอันดับและบทวิจารณ์ที่เราเผยแพร่อาจคำนึงถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันกับบริการที่กล่าวถึงข้างต้นและค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรที่เราได้รับจากการซื้อผ่านลิงก์บนเว็บไซต์ของเรา เราไม่ได้ตรวจสอบผู้ให้บริการ VPN ทั้งหมดและเชื่อว่าข้อมูลที่จะมีความถูกต้อง ณ วันที่เผยแพร่แต่ละบทความ

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ https://www.vpnmentor.com/!

 

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ถือเป็นการเห็นพ้องและยืนยันว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่า โปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ในการดำเนินการใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าคุณเห็นพ้องที่จะยึดถือ และผูกมัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เนื้อหาใด ๆ (เช่น ข้อความ ข้อมูล สารสนเทศน์ กราฟิกส์ หรือรูปภาพ) ที่ WEBSELENESE LTD (“บริษัท”) แสดงให้พร้อมใช้งานผ่านไซต์ดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “เนื้อหา”) ข้อตกลงการใช้งานนี้จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษ และได้นำมาแปลเป็น{ภาษาไทย}ให้คุณได้ศึกษา ในกรณีที่มีความไม่ตรงกัน หรือความคลาดเคลื่อนจากฉบับภาษาอังกฤษ ข้อความในฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

 

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นการสร้างสัญญาทางกฎหมายระหว่าง คุณ และ บริษัท โดยไม่รวมกับข้อตกลงของสัญญาที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ คุณรับทราบและยินยอมว่า บริษัท อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุด (ทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร) ให้บริการเว็บไซต์แก่คุณ หรือแก่ผู้ใช้ทั่วไปภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า คุณเห็นพ้องว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณและบุคคลที่สามใด ๆ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการของเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อถูกนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ ตามเงื่อนไขดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณเข้าดูเพื่อทบทวนข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้อยู่เป็นนิจ

 

เนื้อหาของ และ/หรือ เจตคติที่อยู่ในส่วนของความคิดเห็นที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเจตคติส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่เจตคติของบริษัท เนื้อหาที่มีให้บริการนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และไม่มีเจตนาที่จะสนับสนุน หรือเป็นตัวแทนบริษัท หรือบุคคลที่สามใด ๆ คุณเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหมด (เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือภาพอื่น ๆ) ที่คุณอาจได้เข้าใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของเว็ยไซต์ หรือผ่านทางการใช้งานเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและรับทราบว่าเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งทางบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นเจ้าของ คุณจะไม่ทำการดัดแปลง ให้เช่า ให้เช่าระยะยาว ให้กู้ ขาย จัดจำหน่าย หรือสร้างงานที่เป็นผลผลิตมาจากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเสียจากว่าคุณได้รับอนุญาตจากบริษัทให้กระทำการดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้มีสิทธิ์ในเนื้อหาของเว็บไซต์ในสัญญาที่ทำแยกออกไป

 

การใช้งานเว็บไซต์

บริษัทมอบอำนาจให้คุณใช้งานเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์การใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นโดยไม่มีจุดประสงค์ทางการค้า การใช้งานเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ทางการสารธารณะหรือการค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัด ในเว็บไซต์อื่น หรือผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น) โดยปราศจากสัญญาที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทเป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด หากคุณทำสำเนาแก่เนื้อหาใด ๆ คุณจะต้องระบุข้อมูลด้านลิขสิทธิ์และข้อมูลที่เหมาะสมทั้งหมดที่มีในเนื้อหาต้นฉบับ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง แสดง ละเล่น หรือจำหน่ายแจกจ่ายเนื้อหานั้น ๆ ต่อสาธารณะ เนื่องด้วยระหว่างคุณและบริษัท บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้อำนาจกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งอิสราเอลและนานาชาติ การใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และอื่น ๆ

 

คุณเห็นพ้องที่จะใช้งานเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาตใน (ก) ข้อตกลงการใช้งาน และ (ข) กฎหมายข้อกำหนด หรือหลักปฏิบัติหรือแนวทางทั่วไปที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง คุณเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะไม่เข้าใช้งาน (หรือพยายามเข้าใช้งาน) เว็บไซต์ผ่านช่องทางอัตโนมัติ (เช่น การใช้งานสคริปต์ หรือเว็บครอว์เลอร์) คุณเห็นพ้องว่าจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการแทรกแซง หรือรบกวนเว็บไซต์ คุณเห็นพ้องว่าจะไม่ทำใหม่ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายซ้ำเนื้อหาไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม นอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตให้กระทำการนั้น ๆ จากบริษัทในสัญญาที่ทำแยกออกไป คุณเห็นพ้องว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อ (และบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณและบุคคลที่สาม) การละเมิดข้อตกลงการใช้งานและรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา (รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท) จากการละเมิดดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด

 

บริษัทสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ต้องรับผิดชอบ) ในการตรวจสอบล่วงหน้า วิจารณ์ ปักธง คัดกรอง ดัดแปลง ปฏิเสธหรือลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากเว็บไซต์
การเข้าถึงเว็บไซต์

 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ให้เป็นความลับ และคุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่มีขึ้นภายใต้การใช้งานรหัสผ่านของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณเห็นพ้องทที่ตะแจ้งหทางเว็บไซต์ทราบโดยทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่ารหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

 

การใช้งานที่ต้องห้าม

คุณเห็นพ้องว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์ (ก) ในการละเมิดกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ คำสั่ง สนธิสัญญา หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) ในการแทรกแซงสิทธิของบุคคลที่สาม (ค) ในการปลอมเป็นบุคคล หรือหน่วยงาน หรือบิดเบือนด้านการเป็นตัวแทนของคุณกับบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ หรือ (ง) ในการแทรกแซงหรือรบกวนเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณเห็นพ้องว่าจะไม่ (๑) ใช้เหมืองข้อมูล โรบอท หรือการรวบรวมข้อมูลในแบบอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้ หรือวิธีการสกัดข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือ (๒) พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยบัญชีใด ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะผ่านช่องทางการแฮกข้อมูล ขุดรหัสผ่าน หรือช่องทางอื่น ๆ

 

การยุติการใช้งาน

บริษัทอาจยุติ ระงับ หรือดัดแปลงการลงทะเบียน หรือการเข้าใช้งานทั้งหมด หรือบางส่วนในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อและทุกเหตุผลสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณอาจต้องหยุดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ทุกเมื่อ หากคุณละเมิดข้อตกลงการใช้งาน สิทธิ์ในการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณจะสิ้นสุดลงทันที และคุณจะต้องยินยอมในการทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์โดยทันที (รวมถึงสำเนาของเนื้อหานั้น ๆ ด้วย)
ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ

 

ไซต์นี้ให้บริการ “ตามสภาพ” และ “ตามที่พร้อมใช้งาน” และเรา (จำกัดความรับผิดชอบการรับประกันและเงื่อนไขทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทั้งแบบที่แสดงออกหรือโดยปริยาย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความสามารถในการค้าขายได้ ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์แบบเฉพาะเจาะจง ตำแหน่ง การได้ครอบครอบโดนปรกติสุข ความแม่นยำ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เราไม่รับประกันว่าไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นจะ (ก) เป็นไปตามความต้องการของคุณ (ข) พร้อมใช้งานโดยไม่ติดขัด เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ หรือ (ค) แม่นยำ เสถียร ปราศจากไวรัส หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ มีความสมบูรณ์ ถูกกฎหมาย หรือปลอดภัย

 

เนื่องด้วยธรรมชาติของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรามาสามารถรับประกันนได้ว่าข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือขณะที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ในระบบของเรา หรือที่อยู่ในการดูแลของเรานั้นจะปลอดภัยจากการบุกรุกโดยบุคคลอื่น เช่น แฮกเกอร์ บริษัทไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความผิดพลาด การละเว้น การขัดข้อง การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการปฏิบัติการ หรือในการส่งผ่านข้อมูล ความล้มเหลวในการติดต่อสื่อสาร การโจรกรรม หรือการทำลาย หรือการเข้าถึงเนื้อหา หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา หรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายหรือสายโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ของคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการสัญญาณ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือความล้มเหลวในการส่งอีเมลที่สืบเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเทคนิค หรือการจราจรที่คับคั่งในอินเทอร์เน็ต หรือในทุก ๆ ไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการขัดข้องหรือการได้รับความเสียหายของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาในเว็บไซต์ คุณเข้าใจว่าหากคุณดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ถือว่าคุณกระทำการนั้นโดยตั้งอยู่บนความเสี่ยงของตัวคุณเองเพียงผู้เดียว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ในทุกกรณี รวมถึงการได้รับบาดเจ็บของบุคคล หรือการถึงแก่กรรมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานไซต์ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่อยู่ใน หรือผ่านทางไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือการกระทำของผู้ใช้ไซต์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ หรือออฟไลน์

 

ในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตการยกเว้นการรับรองโดยปริยาย ดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อความจำกัดความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่มีในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น สำหรับบทวิจารณ์ กรรมสิทธิ์ และการเป็นตัวแทน เป็นต้น

 

การจำกัดวงเงินความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ (ก) ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือ (ข) ค่าเสียหายใด ๆ ที่มีจำนวนเงินเกินหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$1,000.00) (รวมถึงแต่ไม่จำกัด ค่าเสียหายที่เป็นผลมาจากการสูญเสียรายได้ สูญเสียกำไร สูญเสียกำลังใจ สูญเสียด้านการใช้งาน ธุรกิจหยุดชะงัก หรือความสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ) ที่เกิดมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด การใช้งาน การขาดความสามารถในการใช้งานได้  หรือผลของการใช้งานเว็บไซต์) ไม่ว่าความเสียหายเหล่านั้นจะเป็นไปตามการรับประกัน สัญญา การละเมิด รัฐบัญญัติ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และแม้ว่าฝ่ายบริษัทได้รับคำแนะนำ (หรือควรรับทราบอยู่แล้ว) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ด้านความเสียหายนั้น ๆ

 

การกรอกข้อมูลผู้ใช้

ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์อนุญาตให้คุณส่งคำติชม ข้อความ หรือเนื้อหาอื่น ๆ (แต่ละที่จะเรียกว่า “การกรอกข้อมูลผู้ใช้”) บริษัทอาจ (แต่ไม่ผูกมัด) ประเมินเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งมา หรือเฝ้าดูแลพื้นที่ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ผ่านทางการส่งข้อมูลของผู้ใช้ คุณเห็นพ้องว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อการกรอกข้อมูลผู้ใช้ของคุณ บริษัทจะไม่เป็นเจ้าภาพ แสดง หรือแจกจ่ายการกรอกข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้ไว้ในเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ และอาจถอดถอนหรือปฏิเสธการกรอกข้อมูลผู้ใช้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย การโจรกรรม หรือความเสียหายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับการกรอกข้อมูลผู้ใช้ บริษัทไม่ต้องการรับการกรอกข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นข้อมูลลับ คุณมีความเข้าใจและเห็นพ้องว่าทุกการกรอกข้อมูลผู้ใช้จะไม่เป็นความลับ และไม่มีผู้ใดถือครองกรรมสิทธิ์ และบริษัทจะสามารถเปิดเผยการกรอกข้อมูลผู้ใช้ของคุณให้แก่บุคคลที่สามได้โดยไม่มีข้อผูกมัดด้านความเป็นส่วนตัวในส่วนของผู้รับ ในการกรอกข้อมูลผู้ใช้ คุณรับประกันว่า:

 

(๑) คุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสิทธิ์เพียงพอในการกรอกข้อมูลผู้ใช้ที่ได้โพสต์ อัปโหลด ส่ง หรือข้อมูลที่คุณทำให้มีขึ้นมาเพื่อรับสิทธิพิจารณาในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ (๒) การกรอกข้อมูลผู้ใช้ของคุณจะต้องไม่ละเมิดกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ เท่าที่คุณจะศึกษาทราบได้ และ (๓) การกรอกข้อมูลผู้ใช้ของคุณจะต้องไม่ก้าวล่วงสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิในงานออกแบบ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิในรูปแบบอื่น ๆ ตามสมควร เท่าที่คุณจะศึกษาทราบได้

 

ความเป็นส่วนตัว

เรามีความมุ่งมั่นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้ ดังนั้น เราจึงดำเนินการและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการและดำเนินการบริการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านข้อมูลของเรา โปรดเข้าไปอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ https://www.vpnmentor.com/privacy-policy/

 

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

บางลิงก์ในเว็บไซต์อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากคุณใช้งานลิงก์เหล่านั้น คุณจะออกจากเว็บไซต์ บริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทไม่ได้ควบคุมดูแลเว็บไซต์บุคคลที่สาม และไม่มีความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์บุคคลที่สามพร้อมทั้งเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว (หรือ สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่มีให้บริการในนั้น) ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรอง หรือเป็นตัวแทนให้กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม ข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่พบในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่ได้จากเว็บไซต์นั้น หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ลิงก์จากเครือข่ายบริษัท ถือเป็นการตัดสินใจเพียงผู้เดียวและรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

 

ขั้นตอนในการเรียกร้องการละเมิด

บริษัทเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทจึงมีนโยบายถอดถอนการกรอกข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ (หรือส่วนที่เป็นการละเมิด) แก่ผู้ใช้ทุกรายที่ใช้เว็บไซต์ในทางละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และ/หรือยุติบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เว็บไซต์ในการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ตามเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทใช้กระบวนการรับการแจ้งเตือนแบบลายลักษณ์อักษรในการกล่าวอ้างด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ และเพื่อการดำเนินการการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของคุณ โปรดเขียนจดหมายอ้างสิทธิ์การละเมิดนี้เป็นลายลักษณ์อักษรมายังที่อยู่ด้านล่างนี้:


จดหมายแจ้งของคุณจะต้อง:
(a) มีลายเซ็นทางกายภาพ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
(b) ระบุงานลิขสิทธิ์ หรือทรัพสินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิด
(c) ระบุเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดอย่างละเอียดแม่นยำเพื่อให้บริษัทสามารถหาเนื้อหาดังกล่าวเจอได้
(d) มีข้อมูลที่เพียงพอให้บริษัทสามารถติดต่อคุณได้ (เช่น ที่อยู่จ่าหน้าไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล)
(e) มีข้อความแสดงความเชื่อมั่นว่าการใช้เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ นั้นเป็นไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยเจ้าของงาน ตัวแทนเจ้าของงาน หรือกฎหมาย
(f) มีข้อความกล่าวว่าข้อมูลในจดหมายลายลักษณ์อักษรนั้นมีความถูกต้องแม่นยำ และ
(g) มีข้อความกล่าวว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

 

การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือส่งอีเมลมายังบริษัท หมายความว่าคุณกำลังติดต่อสื่อสารกับบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจตอบกลับคุณไปทางอีเมล หรือโดยการปิดประกาศในเว็บไซต์ คุณเห็นพ้องว่าประกาศ การเผยแพร่ และการติดต่อสื่อสารแน ๆ ที่บริษัทส่งให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งการติดต่อสื่อสารดังกล่าวต้องเป็นไปตามลายลักษณ์อักษร

 

ทั่วไป

ข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นข้อความการตกลงกันที่ครอบคลุมพิเศษ และเป็นที่สุดระหว่างคุณและบริษัท สาระสำคัญในที่นี้จะใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้า หรือการเจรจาก่อนหน้าเกี่ยวกับสาระสำคัญกันระหว่างคุณและบริษัท

ข้อตกลงการใช้งานนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยกฎหมายอิสราเอล โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และฝ่ายต่าง ๆ โดยยอมจำนนต่อเขตอำนาจศาลเด็ดขาดของเทลอาวีฟ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้

คุณไม่สามารถส่งต่อ หรือตั้งข้อตกลงการใช้งาน สิทธิ และใบอนุญาตที่ได้รับเหล่านี้ได้ แต่บริษัทสามารถตั้งข้อกำหนดดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ